Výstavy / Shows

Výstavy slouží hlavně k tomu, aby mohly být zhodnoceny výsledky chovu psů.Výstava rovněž reprezentuje kynologii před širokou veřejností a přispívá k prohlubování zájmu o chov a držení psů.

Podmínky výstav obecně upravuje výstavní řád a propozice výstavy.

Druhy výstav psů:

a) oblastní-přípustné pro plemena uvedena v propozicích výstavy.

b) klubové-přístupné pro plemena sdružená v pořadatelském klubu.Podmínky účasti a zadání klubových titulů upravuje statut klubu a musí být zveřejněn v propozicích.

c) speciální-pokud je pro plemeno registrováno více chovatelských klubů, jedna z klubových výstav může být pořádána jako speciální.

d) národní-přípustná pro všechna plemena.

e) mezinárodní-přípustná rovněž pro všechna plemena.

Na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních může být zadáno Čekatelství šampionátu krásy-CAC.Na výstavách mezinárodních je zadáváno Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy-CACIB.